วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Font Information ของ AAA-watin-new visarut-handwrithen


การแก้ไข Naming กับ Font AAA-watin-new visarut-handwrithen

การแก้ไข Naming ในโปรแกรม Font Creator ให้กดเข้าไปที่ Format > Naming และทำการแก้ไขทั้งหมดเหลือไว้แต่ชื่อ เจ้าของ Font ต้นฉบับเพื่อเป็นการให้เครดิต แก่เจ้าของตารางเทมเพลตตัวจริง

 

สัปดาห์ที่ 7 artd2304

ในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สั้งให้ทำงานในช่วงหยุด ปีใหม่คือ 1 ทำ Font ลายมือต่อให้เสร็จสมบูรณ์ 2 ทำรายงาน ของ Font ลายมือของเราอย่างละเอียดที่สุด 3 ทำ สคส ปีใหม่ ส่งให้อาจารย์โดยใช้ Font ลายมือที่เรานั่นเอง และในสัปดาห์หน้า เตรียมเสนองาน Gift On The Moon งานสินค้าของจริง

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างงาน ออกแบบ Font ลายมือ ด้วยโปรแกรม Font Creater V.5.6

\

 ตาราง Template Font ลายมือ โดยเขียนทั้งตัวภาษาไทย และตัว โรมัน 


ภาพส่วนหนึ่ง ในขั้นตอนการทำ Font ลายมือโดยใช้ Font AAA-Watin New ของ อาจารย์ประชิตเป็นต้นแบบในการสร้าง
 ภาพนี้เป็นภาพ แสดง สัดส่วน และส่วนสูงของตัวอักษร ที่ แสดงให้เห็นถึงระดับของการพิมพ์ในแต่ละตัว

oเมื่อทำ ตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว ให้ทำการ Save As และบันทึกใหม่ เป็นชื่อ Font ของเรา โดยให้เราเลือก สกุล File เป็น TTF
เมื่อติดตั้ง Font ที่เราทำเสร็จลงเครื่องแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการทดสอบ การพิมพ์ของ Font ที่เราทำ โดยใช้ โปรแกรม สำหรับพิมพ์ และโปรแกรม ทำกราฟิค
คือ 1.Microsoft Word 2. Adobe Photoshop 3. Adobe Illustrator 
ที่มาของภาพทั้งหมด วิศรุต เย็นเจริญ 2555

สัปดาห์ที่ 6 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สอนถึงหลักการออกแบบ งาน และการสร้าง Font ด้วยโปรแกรม Font Creater ที่มา ภาพ http://blog.fastncheap.com/wp-content/uploads/2011/12/high-logic-logo-1024x211.png

โดยสอนวิธีการใช้โปรแกรม เริ่มต้น และการใช้งานต่างๆของโปรแกรม โดยสั่งให้กลับไปทำเป็นการบ้านโดย การไป Dowloade Template ตารางเขียน Font มาหัดใช้งานโดยให้นักศึกษา เขียน Font ลายมือ หรือ Font ชนิดใดก็ได้แต่ต้องเขียนและวางให้ถูกหลัก ที่อาจารย์สอน


ภาพงานกลุ่ม Gift On The Moon


สัปดาห์ที่ 5 ARTD2304

ไม่มีการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 4 ARTD2304

ไม่มีการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ 3 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สั่งให้เริ่มโครงการ ออกแบบสินค้า ที่ขายได้จริงในงาน Gift On The Moon
โดยให้ยึดหลักการออกแบบที่เกี่ยวโดยงกับวิชาที่เรียน โดยแบ่งกลุ่มแล้วแต่ละคนต้องมี ผลงานเป็นของตัวเอง ทั้ง การคิด และ การออกแบบ โดยจะให้นำมาใช้สรุปหน้าชั้นเรียนแต่ละกลุ่ม ในคาบเรียนถัดไป

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งานที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมาย โครงการทำFont ไทยอังกฤษ โดยอาจารย์สั่งให้นักศึกษากลับไปหา Font ที่มีในเครื่องแล้ว ทำการ ดราฟ โดยสร้างแกนหลัก กลาง Font ที่เราเลือก และเพิ่มขนาด ปรับความหนาบางได้ตามต้องการ
โดย Font ที่เลือกใช้ เป็น Font Tahomaที่มาภาพ speckyboy.com

ในสัปดาห์แรก ผลการทำงาน ผลได้ตัวอักษรอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ครบทุกตัวที่มา วิศรุต เย็นเจริญ 2555

ในสัปดาห์ที่ 2 ผลการทำงานได้ตัวอักษรอังกฤษ พิมพ์เล็กและอักขระ และตัวอักษรไทยและอักขระครบทุกตัว


ผลการศึกษา Font Anatomy


วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2 ของวิชาARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจารย์สอนเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือบนเว็ปไซต์ต่างๆทำงาน โดยสอนให้รู้จักกับ เว็ปต่างๆที่ไว้สื่อสารและแบ่งปันข้อมูลเช่น Blogger Googleplus และต่างๆ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่1 ARTD 2304

ในสัปดาห์แรก อาจารย์ได้แนะนำรายวิชา ข้อตกลงต่างๆในการเรียนและ แนวการสอนของ วิชา ARTD2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ และได้สั่งให้เข้าไปติดตาม อาจารย์ในแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น Google Plus Youtube และส่วนต่าง พร้อมทั้งสั่งให้เตรียมตัวสำหรับการสอบ ก่อนเรียนในครั้งต่อไป