วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รายงาน สรุปการทำFont CRU-visarut new

งานออกแบบ Font CRU-visarut-newงานออกแบบ Font CRU-visarut-new 

การออกแบบ Font ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นงานสุดท้ายในการเรียนการสอน วิชา ARTD2304 จากที่ก่อนหน้านี้มีการทำ Font ลายมือขึ้นมาก่อน นี่จึงเป็นตัวสรุปโดย อาจารย์ได้สั่งให้ออกแบบ Font ตะกูล CRU ขึ้นโดยไม่จำกัดเทคนิดในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรม วานชิ้นนี้จึงเป็นตัวสรุปถึงการเรียนรู้ตลอดทั้งเทอมที่ผ่านมา โดยเมื่อสร้าง Font ชุดตัว ทั้งภาษาไทยและละติน ครบแล้วจะต้องนำไปสร้างเป็นตัวนำเสนอ Font ของงานชิ้นนี้ของเรา โดยนำไปใช้ในโปรแกรม กราฟิคต่างๆได้และเขียนรายงานสรุปการทำ Font ของเราออกมา


ภาพ การTest Font CRU-visarut new


ภาพ Font information Font CRU-visarut new
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ โดย การออกแบบผลงานใช้สำหรับขายในงาน GIFT ON THE MOON

กิจจกรรมใน นี้มีขึ้นทุกๆปีกในงาน Gift on the moon ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ สานสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกชั้นปี โดยปีนี้ 2556 ก็มีกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปงานที่ว่า "Retro" โดยงานในปีนี้ก็ได้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา และในวิชา ARTD 2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ก็มีกิจกรรมให้นักศึกษา เข้าร่วมโดย ให้นักศึกษา ออกแบบ สินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวอักษร ที่ทำขึ้นเองมาสร้างเป็นผลงานการออกแบบ แล้วนำมาขายในงาน เพื่อเป็นการสร้าง รายได้จากการออกแบบสินค้า เพื่อให้สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริม หลังจากเรียนจบไปเพื่อ ในครั้งนี้ผมได้ออกแบบสินค้ามา 1 อย่าง ภายใต้แบนรด์ของกลุ่ม 


ที่ชื่อว่า On the Moon โดยในกลุ่มสร้าง เข็มกลัดติดเสื้อกันแต่ผมนั้น เลือกที่จะสร้างพวงกุญแจ เพราะความแตกต่าง ของสินค้า ภายในร้านจะได้ดูมีความหลากหลายมากขึ้น โดยพวงกุญแจนั้น เป็นงาน Hand made ทำขึ้นไม่ยาก โดยขั้นตอนที่ 1 คือหาตรีมของสินค้าที่จะทำขาย ให้ได้ ในงานคอนเซ็ปคือ Retro เราจึงออกแบบงานให้ดูเก่าๆ ดูเป็นของย้อนยุค รูปแบบของของวงกุญแจจะต้องไม่โบราณ ผมจึงมีความคิดที่ว่าจะเอารูปวงกลม กับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาประกบต่อกัน จึงทำรูปแบบของ พวงกุญแจที่ออกแบบมาเป็นในรูปแบบนี้ โดยขั้นตอนต่างๆนั้น เริ่มจากการออกแบบ ภาพ โดยใช้ Psd ในการออกแบบ ดังนั้น เมือ่ได้ภาพที่ออกแบบแล้ว นำไปที่ชั้นตอนการพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ เพื่อเคลือบให้สามารถทนความร้อนได้ 3เมื่อได้สติ๊กเกอร์แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการหาแผ่น อะคลีลิค เพื่อทำเป็นพื้นของพวงกุญแจ โดยของที่ออกแบบมานั้น ใช้เป็นสีใส ขนาด1.5 มิล ราคาอยู่ที่ 80บาท เมื่อได้แผ่นอะคลีลิคมา ขั้นตอนต่อมาคือการ แปะสติ๊กเกอร์ ลงไปบนแผ่นอะคลีลิค และเมื่อแปะครบทั้งหมด ก็มาถึงส่วนที่ยากที่สุด คือการตัด หรือไดคัทขอบมันนั่นเอง ในขั้นตอนนี้ผม เลือกที่จะใช้เป็นเลื่อยฉลุ เพราะสามารถปรับความโค้งต่างๆได้ตามมือเราเอง

 เมื่อทำการตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายคือ การเจาะรุที่มุมซ้ายและใส่ห่วงพวงกุญแจเข้าไปเท่านี้ก็ได้ พวงกุญแจของ


เราแล้วครับภาพของ ลายกราฟิค บนพวงกุญแจที่ทำการออกแบบ Font ที่ใช้เป็น Font ที่ทำขึ้นมาใหม่เองใช้ชื่อว่า CRU-Gift


ในการขาย สินค้า สำหรับร้าน On the moon ทั้ง 3 วันนั้น สินค้าจำนวน 10 ชิ้น ขายหมด ในราคา ชิ้นละ เพียง 30 บาทเท่านั้น 
ภาพ สมาชิกในกลุ่ม ทั้ง 4 คน
                    ภาพ สินค้า บางส่วนในร้าน

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพ พร้อม คำ อธิบาย การออกแบบ Font ที่ใช้สำหรับการออกแบบ ในงาน Gift On the Moon

ภาพ ทั้งหมด มีขั้นตอนการ ออกแบบ Font CRU-Gift ไว้

ขั้นตอนที่1 สร้างเส้นแกน


ขั้นตอนที่ 2 เลือกStoke กราฟิก


ขั้นตอนที่ 3 เลือกเป็น Dry_Ink1


ขั้นตอนที่ 4 Save Jpg นำภาพไปครอบใน Photoshop


ขั้นตอนที่ 5 สร้าง Font ใหม่


ขั้นตอนที่ 6 นำ vecter เข้ามาใน Font creater 

\

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อทำครบทุกตัวแล้วก็นำมาทดสอบโดย กดปุ่ม F5 หรือ F8
สัปดาห์ ที่ 12 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้ตรวจงาน ทั้ง การบ้านที่สั่งให้ไป ออกแบบ ตัว เอียง และตัวหนา มา และตรวจความคืบหน้างาน Gift ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว และ สุดท้ายคือการสอนถึงหลักการตรวจงาน Font ลายมือของเรา อย่างละเอียด เพื่อการนำไปแก้ไขปรับปรุง
ภาพจากการทดสอบ Font ลายมือ CRU-visarut handwrithen Ragular Bold Italic


ภาพ การทด สอบ Font CRU-visarut handwrither Ragular


ภาพการทดสอบ ตัว Italic


ภาพ การทดสอบ ตัว Bold
สัปดาห์ที่ 11 ARTD2304

เข้าสู่ช่วงท้ายๆของการเรียน เรื่องการสร้าง Font family โดยในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้สอนถึงการสร้างตัวอักษรที่เป็น ตัวหนาหรือ Bold และ ตัวเอียง หรือ Italic เพื่อให้Font ลายมือของเรานั้น สมบูรณ์มากขึ้น

สัปดาห์ที่10 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้ให้แนวคิดและ เตือนเรื่องโครงการออกแบบสินค้า มนงาน Gift On the Moon เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการแสดงสินค้า โดยให้เข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้าง ไอเดียในการทำงานให้มากขึ้น

สัปดาห์ที่่ 9 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ เรียนรู้อย่างลึกขึ้นในระดับสูงถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Font Creater ที่ใช้สำหรับสร้าง Font ลายมือขึ้นมาโดยอาจาร์ยได้สอนถึงการตั้ง Kearning หรือ ช่องไฟนั่นเอง เพื่อให้นักศึกศาทำความเข้าใจถึงหลักกระบวนการออกแบบ ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น