วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพ พร้อม คำ อธิบาย การออกแบบ Font ที่ใช้สำหรับการออกแบบ ในงาน Gift On the Moon

ภาพ ทั้งหมด มีขั้นตอนการ ออกแบบ Font CRU-Gift ไว้

ขั้นตอนที่1 สร้างเส้นแกน


ขั้นตอนที่ 2 เลือกStoke กราฟิก


ขั้นตอนที่ 3 เลือกเป็น Dry_Ink1


ขั้นตอนที่ 4 Save Jpg นำภาพไปครอบใน Photoshop


ขั้นตอนที่ 5 สร้าง Font ใหม่


ขั้นตอนที่ 6 นำ vecter เข้ามาใน Font creater 

\

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อทำครบทุกตัวแล้วก็นำมาทดสอบโดย กดปุ่ม F5 หรือ F8
สัปดาห์ ที่ 12 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้ตรวจงาน ทั้ง การบ้านที่สั่งให้ไป ออกแบบ ตัว เอียง และตัวหนา มา และตรวจความคืบหน้างาน Gift ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว และ สุดท้ายคือการสอนถึงหลักการตรวจงาน Font ลายมือของเรา อย่างละเอียด เพื่อการนำไปแก้ไขปรับปรุง
ภาพจากการทดสอบ Font ลายมือ CRU-visarut handwrithen Ragular Bold Italic


ภาพ การทด สอบ Font CRU-visarut handwrither Ragular


ภาพการทดสอบ ตัว Italic


ภาพ การทดสอบ ตัว Bold
สัปดาห์ที่ 11 ARTD2304

เข้าสู่ช่วงท้ายๆของการเรียน เรื่องการสร้าง Font family โดยในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้สอนถึงการสร้างตัวอักษรที่เป็น ตัวหนาหรือ Bold และ ตัวเอียง หรือ Italic เพื่อให้Font ลายมือของเรานั้น สมบูรณ์มากขึ้น

สัปดาห์ที่10 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้ให้แนวคิดและ เตือนเรื่องโครงการออกแบบสินค้า มนงาน Gift On the Moon เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการแสดงสินค้า โดยให้เข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้าง ไอเดียในการทำงานให้มากขึ้น

สัปดาห์ที่่ 9 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ เรียนรู้อย่างลึกขึ้นในระดับสูงถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Font Creater ที่ใช้สำหรับสร้าง Font ลายมือขึ้นมาโดยอาจาร์ยได้สอนถึงการตั้ง Kearning หรือ ช่องไฟนั่นเอง เพื่อให้นักศึกศาทำความเข้าใจถึงหลักกระบวนการออกแบบ ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น