วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่1 ARTD 2304

ในสัปดาห์แรก อาจารย์ได้แนะนำรายวิชา ข้อตกลงต่างๆในการเรียนและ แนวการสอนของ วิชา ARTD2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ และได้สั่งให้เข้าไปติดตาม อาจารย์ในแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น Google Plus Youtube และส่วนต่าง พร้อมทั้งสั่งให้เตรียมตัวสำหรับการสอบ ก่อนเรียนในครั้งต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น