วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานออกแบบ Font CRU-visarut-newงานออกแบบ Font CRU-visarut-new 

การออกแบบ Font ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นงานสุดท้ายในการเรียนการสอน วิชา ARTD2304 จากที่ก่อนหน้านี้มีการทำ Font ลายมือขึ้นมาก่อน นี่จึงเป็นตัวสรุปโดย อาจารย์ได้สั่งให้ออกแบบ Font ตะกูล CRU ขึ้นโดยไม่จำกัดเทคนิดในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรม วานชิ้นนี้จึงเป็นตัวสรุปถึงการเรียนรู้ตลอดทั้งเทอมที่ผ่านมา โดยเมื่อสร้าง Font ชุดตัว ทั้งภาษาไทยและละติน ครบแล้วจะต้องนำไปสร้างเป็นตัวนำเสนอ Font ของงานชิ้นนี้ของเรา โดยนำไปใช้ในโปรแกรม กราฟิคต่างๆได้และเขียนรายงานสรุปการทำ Font ของเราออกมา


ภาพ การTest Font CRU-visarut new


ภาพ Font information Font CRU-visarut new
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น