วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สั่งให้เริ่มโครงการ ออกแบบสินค้า ที่ขายได้จริงในงาน Gift On The Moon
โดยให้ยึดหลักการออกแบบที่เกี่ยวโดยงกับวิชาที่เรียน โดยแบ่งกลุ่มแล้วแต่ละคนต้องมี ผลงานเป็นของตัวเอง ทั้ง การคิด และ การออกแบบ โดยจะให้นำมาใช้สรุปหน้าชั้นเรียนแต่ละกลุ่ม ในคาบเรียนถัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น