วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 6 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สอนถึงหลักการออกแบบ งาน และการสร้าง Font ด้วยโปรแกรม Font Creater ที่มา ภาพ http://blog.fastncheap.com/wp-content/uploads/2011/12/high-logic-logo-1024x211.png

โดยสอนวิธีการใช้โปรแกรม เริ่มต้น และการใช้งานต่างๆของโปรแกรม โดยสั่งให้กลับไปทำเป็นการบ้านโดย การไป Dowloade Template ตารางเขียน Font มาหัดใช้งานโดยให้นักศึกษา เขียน Font ลายมือ หรือ Font ชนิดใดก็ได้แต่ต้องเขียนและวางให้ถูกหลัก ที่อาจารย์สอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น