วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างงาน ออกแบบ Font ลายมือ ด้วยโปรแกรม Font Creater V.5.6

\

 ตาราง Template Font ลายมือ โดยเขียนทั้งตัวภาษาไทย และตัว โรมัน 


ภาพส่วนหนึ่ง ในขั้นตอนการทำ Font ลายมือโดยใช้ Font AAA-Watin New ของ อาจารย์ประชิตเป็นต้นแบบในการสร้าง
 ภาพนี้เป็นภาพ แสดง สัดส่วน และส่วนสูงของตัวอักษร ที่ แสดงให้เห็นถึงระดับของการพิมพ์ในแต่ละตัว

oเมื่อทำ ตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว ให้ทำการ Save As และบันทึกใหม่ เป็นชื่อ Font ของเรา โดยให้เราเลือก สกุล File เป็น TTF
เมื่อติดตั้ง Font ที่เราทำเสร็จลงเครื่องแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำการทดสอบ การพิมพ์ของ Font ที่เราทำ โดยใช้ โปรแกรม สำหรับพิมพ์ และโปรแกรม ทำกราฟิค
คือ 1.Microsoft Word 2. Adobe Photoshop 3. Adobe Illustrator 
ที่มาของภาพทั้งหมด วิศรุต เย็นเจริญ 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น