วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งานที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมาย โครงการทำFont ไทยอังกฤษ โดยอาจารย์สั่งให้นักศึกษากลับไปหา Font ที่มีในเครื่องแล้ว ทำการ ดราฟ โดยสร้างแกนหลัก กลาง Font ที่เราเลือก และเพิ่มขนาด ปรับความหนาบางได้ตามต้องการ
โดย Font ที่เลือกใช้ เป็น Font Tahomaที่มาภาพ speckyboy.com

ในสัปดาห์แรก ผลการทำงาน ผลได้ตัวอักษรอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ครบทุกตัวที่มา วิศรุต เย็นเจริญ 2555

ในสัปดาห์ที่ 2 ผลการทำงานได้ตัวอักษรอังกฤษ พิมพ์เล็กและอักขระ และตัวอักษรไทยและอักขระครบทุกตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น