วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่10 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้ให้แนวคิดและ เตือนเรื่องโครงการออกแบบสินค้า มนงาน Gift On the Moon เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวสำหรับการแสดงสินค้า โดยให้เข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้าง ไอเดียในการทำงานให้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น