วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพจากการทดสอบ Font ลายมือ CRU-visarut handwrithen Ragular Bold Italic


ภาพ การทด สอบ Font CRU-visarut handwrither Ragular


ภาพการทดสอบ ตัว Italic


ภาพ การทดสอบ ตัว Bold
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น