วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพ พร้อม คำ อธิบาย การออกแบบ Font ที่ใช้สำหรับการออกแบบ ในงาน Gift On the Moon

ภาพ ทั้งหมด มีขั้นตอนการ ออกแบบ Font CRU-Gift ไว้

ขั้นตอนที่1 สร้างเส้นแกน


ขั้นตอนที่ 2 เลือกStoke กราฟิก


ขั้นตอนที่ 3 เลือกเป็น Dry_Ink1


ขั้นตอนที่ 4 Save Jpg นำภาพไปครอบใน Photoshop


ขั้นตอนที่ 5 สร้าง Font ใหม่


ขั้นตอนที่ 6 นำ vecter เข้ามาใน Font creater 

\

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อทำครบทุกตัวแล้วก็นำมาทดสอบโดย กดปุ่ม F5 หรือ F8
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น