วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่่ 9 ARTD2304

ในสัปดาห์นี้ เรียนรู้อย่างลึกขึ้นในระดับสูงถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Font Creater ที่ใช้สำหรับสร้าง Font ลายมือขึ้นมาโดยอาจาร์ยได้สอนถึงการตั้ง Kearning หรือ ช่องไฟนั่นเอง เพื่อให้นักศึกศาทำความเข้าใจถึงหลักกระบวนการออกแบบ ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น