วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 11 ARTD2304

เข้าสู่ช่วงท้ายๆของการเรียน เรื่องการสร้าง Font family โดยในสัปดาห์นี้ อาจาร์ยได้สอนถึงการสร้างตัวอักษรที่เป็น ตัวหนาหรือ Bold และ ตัวเอียง หรือ Italic เพื่อให้Font ลายมือของเรานั้น สมบูรณ์มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น